ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

13 ต.ค. 65

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :