ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยประธานการประชุม นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย​ และร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศระดับจังหวัดเพื่อประเมินและรับรองการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอำเภอพิมาย ร่วมกับ​นายประดิษฐ์ เกิดสุขสาธารณสุข​อำเภอพิมาย ,นายฐิตพัฒน์ พิพัฒนเบญจกูล ปศุสัตว์อำเภอพิมาย, นางกรรณิการ์ รักษา ท้องถิ่นอำเภอพิมาย,ผู้รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบ้าจาก สสอ.พิมาย,รพ.พิมาย,รพ.สต.ทุกแห่ง,สปอ.พิมาย,อปท.ทุกแห่ง เพื่อเตรียมความรับการประเมินท้องถิ่นและอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป 09 ก.พ. 67
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมาย “ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 18” ประจำปี 2566 วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมาย “ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 18” ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมายทั้ง 13 แห่ง, หัวหน้าส่วนราชการฯ และประชาชน 25 ธ.ค. 66