ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลรังกาใหญ่

NO GIFT POLICY งดรับ งดให้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งหมด

แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เพิ่มเติม

- ขณะนี้ระบบปิดการแสดงผล จะใช้งานได้ในช่วงเวลาถัดไป -

ภาพกิจกรรม

ช่องทางในการรับแจ้งปัญหาบ้านเมือง Traffy fondue

แผนที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่