แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล : วัดการเวก หมู่ที่ 8 ตำบลรังกาใหญ่

26 ต.ค. 61

วัดการเวก หมู่ที่ 8 ตำบลรังกาใหญ่


ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2424 โดยพระครูธรรมธาดา เป็นเจ้าอาวาส และเจ้าคณะตำบลรังกาใหญ่ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ เป็นวัดประจำตำบลรังกาใหญ่