ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล : จักสานหวาย

26 ต.ค. 61

จักสานหวาย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักรสานหวายและผลิตภัณฑ์จากใยสังเคราะห์ ตำบลรังกาใหญ่
113/1 หมู่ 16 บ้านหนองน้ำกิน ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
ติดต่อ : คุณละม่อม ฉายพิมา
โทร : 044 200182, 08 1955 7494