ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เรื่อง การงดให้และงดรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ

10 มี.ค. 65

นโบบายไม่รับของขวัญ