กำหนดจำนวนการลา มาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔

02 ต.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :