สรุผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563

01 ก.ค. 63

สรุผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563