สรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564

08 ธ.ค. 63