รายงานปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

03 ต.ค. 63

รายงานปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :