ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปรจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 – เดือนธันวาคม 2566)

23 ม.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปรจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 – เดือนธันวาคม 2566)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :