กองศึกษา

นางณัฐชา มั่งมี
ครูชำนาญการ

นางณัฐชา มั่งมี

ครูชำนาญการ

นางสำรวย หลงพิมาย
ครูชำนาญการ

นางสำรวย หลงพิมาย

ครูชำนาญการ

นางจันทนา ศิริงาน
ครูชำนาญการ

นางจันทนา ศิริงาน

ครูชำนาญการ

นางสำรวย ฉายพิมาย
ครู คศ.1

นางสำรวย ฉายพิมาย

ครู คศ.1

นางศริพร หม่วยนอก
ครู คศ.1

นางศริพร หม่วยนอก

ครู คศ.1

นางสาวณิชานันท์ ขอกรดสำโรง
ครู คศ.1

นางสาวณิชานันท์ ขอกรดสำโรง

ครู คศ.1

นางสาวสำราญ วิเศษ
ครู คศ.1

นางสาวสำราญ วิเศษ

ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา แหลงกลาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุกัญญา แหลงกลาง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายภาณุเมศ กาศก้อง
ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นายภาณุเมศ กาศก้อง

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นางสาวธนาภรณ์ น้ำนิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธนาภรณ์ น้ำนิล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรพีพร ควบพิมาย
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรพีพร ควบพิมาย

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวญานันท์ บุญตระกูล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(จ้างเหมา)

นางสาวญานันท์ บุญตระกูล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(จ้างเหมา)

นางสาวจุฑารัตน์ ขุมพิมาย
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวจุฑารัตน์ ขุมพิมาย

พนักงานจ้างเหมา