กองศึกษา

นางสาวสุภาวดี ศรีชุ่ม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวสุภาวดี ศรีชุ่ม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางพัทธนันท์ นิธิวรรธนันท์
ครู คศ.3

นางพัทธนันท์ นิธิวรรธนันท์

ครู คศ.3

นางณัฐชา มั่งมี
ครู คศ.2

นางณัฐชา มั่งมี

ครู คศ.2

นางสำรวย หลงพิมาย
ครู คศ.2

นางสำรวย หลงพิมาย

ครู คศ.2

นางจันทนา ศิริงาน
ครู คศ.2

นางจันทนา ศิริงาน

ครู คศ.2

นางสำรวย ฉายพิมาย
ครู คศ.2

นางสำรวย ฉายพิมาย

ครู คศ.2

นางศริพร หม่วยนอก
ครู คศ.2

นางศริพร หม่วยนอก

ครู คศ.2

นางสาวณิชานันท์ ขอกรดสำโรง
ครู คศ.2

นางสาวณิชานันท์ ขอกรดสำโรง

ครู คศ.2

นางสาวสำราญ วิเศษ
ครู คศ.2

นางสาวสำราญ วิเศษ

ครู คศ.2

นางวรรศมน วงษ์ปรีชา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางวรรศมน วงษ์ปรีชา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุกัญญา แหลงกลาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุกัญญา แหลงกลาง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายคฑาวุธ อารมณ์เพียร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นายคฑาวุธ อารมณ์เพียร

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นายภาณุเมศ กาศก้อง
ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นายภาณุเมศ กาศก้อง

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นางสาวธนาภรณ์ น้ำนิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธนาภรณ์ น้ำนิล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอภิญญา ฉายพิมาย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอภิญญา ฉายพิมาย

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรพีพร ควบพิมาย
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรพีพร ควบพิมาย

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวญานันท์ บุญตระกูล
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวญานันท์ บุญตระกูล

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจุฑารัตน์ ขุมพิมาย
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจุฑารัตน์ ขุมพิมาย

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเปรมยุดา เพ็ญสุข
คนงานทั่วไป

นางสาวเปรมยุดา เพ็ญสุข

คนงานทั่วไป