ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายพรชัย ควบพิมาย รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ออกมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคติดต่อเชื่อโคโรน่า 2019 (COVID 19) # สำนักปลัดเทศบาล # เทศบาลตำบลรังกาใหญ่

13 ธ.ค. 64