ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายพรชัย ควบพิมาย รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ออกมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคติดต่อเชื่อโคโรน่า 2019 (COVID 19) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 , 12, 13 , 17 และหมู่ที่ 19 # สำนักปลัดเทศบาล # เทศบาลตำบลรังกาใหญ่

08 มี.ค. 65