ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายพรชัย ควบพิมาย รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ออกมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคติดต่อเชื่อโคโรน่า 2019 (COVID 19) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2, 3 ,5, 6, 9, 11, 12 ,13 ,15, 16 และหมูที่ 18 # สำนักปลัดเทศบาล # เทศบาลตำบลรังกาใหญ่

07 ก.พ. 65