ในวันที่ 24 มกราคม 2565 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายพรชัย ควบพิมาย รองประธานสภาเทศบาล ออกมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคติดต่อเชื่อโคโรน่า 2019 (COVID 19) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 , 7, 12 และหมูที่ 16 # สำนักปลัดเทศบาล # เทศบาลตำบลรังกาใหญ่

26 ม.ค. 65