ในวันที่ 19 มกราคม 2565 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายพรชัย ควบพิมาย รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ออกมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคติดต่อเชื่อโคโรน่า 2019 (COVID 19) # สำนักปลัดเทศบาล # เทศบาลตำบลรังกาใหญ่

20 ม.ค. 65