เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ และกองสาธารณสุขได้เดินทางไปเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่ที่ 15

21 ส.ค. 66