เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเข้าแผนฯของเทศบาล ในปี 67

05 ก.ค. 66