วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ เพียรค้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ได้เดินทางไปเป็นประธานเพื่อเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากสาธารณภัยต่างๆ ประจำปี2566 แก่ประชาชน หมู่ที่ 2และ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่ที่ 2 #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย #สำนักปลัดเทศบาล

28 มี.ค. 66