เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และหน่วยงานราชการอื่นๆ ร่วมต้อนรับ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และ โครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน

06 ก.ค. 64