เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเทศบาล โดย นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ร่วมต้อนรับและรับนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

14 ก.พ. 66