เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มผู้สูงอายุ ในระดับดีเยี่ยม ณ.สำนักงานควบคุมโรคทึ่9 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลรังกาใหญ่

29 ส.ค. 66