เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ โดยท่านนายกเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่รณรงค์แต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง (ชุดทีม) ระดับจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

03 ม.ค. 62

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :