เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน และวัดตะปัน จัดกิจกรรมงานลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ สระน้ำหนองโทน วันที่ 31 ตุลาคม 2563

02 พ.ย. 63