เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ร่วมกันทำความสะอาดและบริการเจลล้างมือฆ่าเชื้อในจุดที่สัมผัสต่างๆเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และ เพื่อความสะอาดของประชาชนที่มาใช้บริการ

26 มี.ค. 63