เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ นำโดยท่านนายกเสถียร ควบพิมาย จัดตั้งจุดบริการประชาชนตำบลรังกาใหญ่ 7 วันอันตราย รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562

03 ม.ค. 62