เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ดำเนินการทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ ตามโครงการ”โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” จำนวน12 คน วันที่18 มิ.ย.63 สถานที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ค่ะ

19 มิ.ย. 63