เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ จัดกิจกรรม ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน การจัดการขยะโดยหลัก 3อ. และบรรยายสถานการณ์ขยะในพื้นที่

22 พ.ย. 65