เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ได้จัดโครงการซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ประจำปี2565 ณ โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค

22 มิ.ย. 65