เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ร่วมตอนรับ ฯพณฯนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับมอบนโยบายกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนและตรวจการซ้อมแผนอุบัติเหตุ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอพิมาย

16 ธ.ค. 62