เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ร่วมรณรงค์ รักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลในครัวเรือน ขอประชาสัมพันธ์บ้านต้นแบบการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีบ่อดักไขมันที่ถูกสุขลักษณะ ก่อนสิ่งของเสียจากคนครัวเรือน ตามนโยบายการติดตั้งบ่อดักไขมันในครัวเรือน

23 พ.ย. 66