เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ร่วมกับทีม อสม.ตำบลรังกาใหญ่ ติดตามการดำเนินงานทำถังขยะเปียกในพื้นที่ตำบลรังกาใหญ่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หมู่ 1-20 ตำบลรังกาใหญ่

02 ก.พ. 67