เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ร่วมกับโรงเรียนบ้านพุทรา จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลรังกาใหญ่ “กิจกรรมพัฒนาจิตเข้าค่ายพุทธธรรม” ณ โรงเรียนบ้านพุทรา ในระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2562

27 ธ.ค. 62