เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ร่วมกับวัดตะปันและประชาชนหมู่ 5,6,13,15,16,19 จัดกิจกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลรังกาใหญ่ ประจำปี 2562 ณ สระน้ำหนองโทน หมู่5 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

11 พ.ย. 63

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ร่วมกับวัดตะปันและประชาชนหมู่ 5,6,13,15,16,19 จัดกิจกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลรังกาใหญ่ ประจำปี 2562 ณ สระน้ำหนองโทน หมู่5 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562