เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ร่วมกับโรงเรียนพิมายสามัคคี1 จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลรังกาใหญ่ “กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนตำบลรังกาใหญ่” ณ โรงเรียนพิมายสามัคคี1 ในระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2563

14 ก.ย. 63