เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ร่วมกับประชาชนหมู่ที่1,9,12,14,17,20 โรงเรียนบ้านพุทรา โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมและวัดบ้านพุทรา จัดกิจกรรม “การจัดงานวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2563 ณ วัดบ้านพุทรา วันที่ 5 กรกฎาคม 2563

06 ก.ค. 63