อบรมฝึกอาชีพกลุ่มสตรี ปีงบ63 (น้ำยาล้างจาน)

20 ส.ค. 63