องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ส่งมอบโครงการ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยุุ่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะที่อยู่กึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง บ้านของนางสาววรรณเพ็ญ เกิดนวลรัมย์ บ้านเลขที่ 49/3หมู่ที่ 18 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

16 ก.ย. 65