สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ใสสะอาด ๒๕๖๖ และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(NO Gift Policy)

09 ม.ค. 66