สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ทุกคน ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกแด่ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562

03 ม.ค. 62