ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพต่อเนื่องที่ ร.พ.พิมาย มาใช้บริการที่ศูนย์ได้นะคะ จะมีนักกายภาพจาก ร.พ.พิมายมาให้บริการเดือนละ 2วัน สามารถมาติดต่อนัดวันเพื่อมารับบริการได้ โดยสามารถมาติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ได้เลยนะคะ

30 มี.ค. 65