วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายจิรัฏฐไชย จี่พิมาย นายอำเภอพิมาย เป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม วางพานพุ่มดอกไม้และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๓๐ รูป โดยมีบุคลากรในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

08 พ.ค. 66