วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมนายสุวิทย์ เพียรค้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสุรพล เก่งนอก รองปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุข ได้เดินทางไปเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายและให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม อย่างต่อเนื่อง ณ สระน้ำวอเตอร์บี บ้านหนองปรือ ตำบลโบสถ์

09 ส.ค. 66