วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ เพียรค้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี กองสาธารณสุข และ อสม หมูที่16 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ หมู่ 16 บ้านสามัคคี๑ ตามหลักประกันสุขภาพประจำปี2566

06 มิ.ย. 66