วันอังคารที่ 27 กุภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567

27 ก.พ. 67