วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ เพียรค้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสุรพล เก่งนอก รองปลัดเทศบาล นางอรวรรณ เพชรสัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และ นายชูเกียรติ เพชรสัมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้เดินทางไปเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่ที่ 16

20 มิ.ย. 66