วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไฝ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์สุขใจใกล้บ้าน และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

18 ก.ค. 66