วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมด้วย นางฉลอง เปี่ยมสุข สมาชิกสภาเทศบาล และนายสุวิทย์ เพียรค้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข นายชูเกียรติ เพชรสัมฤทธิ์ และนางอรวรรณ เพชรสัมฤทธิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มา เยี่ยมโครงการ ศูนย์สุขใจใกล้บ้าน ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

29 ม.ค. 67