วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ เพียรค้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายนอม สุขโข ปลัดเทศบาล และนายสุรพล เก่งนอก รองปลัดเทศบาล ได้เป็นประธานเพื่อเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 และจัดกิจกรรม อบรมความรู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิทยากรจากปศุสัตว์อำเภอพิมาย และมีผู้เข้าอบรมได้แก่ อาสาปศุสัตว์ และ อสม.ในพื้นที่ตำบลรังกาใหญ่ ณ ห้องประชุมอาคารเทศบาลตำบลรังกาใหญ่หลังเดิม

24 มี.ค. 66